Bilişim Hukuku

Bilişim suçları alanındaki davaların yürütümü, internet üzerinden yapılan hak ihlâllerine ilişkin sürecin takibi ve sonuçlandırılması, bilişim hukuku alanındaki gelişmelerin takibi ve hukuki danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, proje yönetimi, farkındalık eğitimleri, veri envanterinin çıkarılması, risk değerlendirmesi, proje sonrası danışmanlık alanlarında teknik ekibimizle birlikte hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Borçlar Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin feshi, sözleşmeye bağlı davaların takibi, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları, sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Hukuku

Aile hukuku kapsamında anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, yurt dışından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, nafaka davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, nafaka artırım davaları, velayet davaları, soy bağının kurulması, iptali davaları konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş sözleşmelerinin hazırlanması, işçilik alacaklarına ilişkin davaların takibi, işe iade davaları, tazminat davaları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan davalar, hizmet tespiti davaları konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticaret şirketlerinin hukuki danışmanlıklarının yapılması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, ticari davaların takibi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Miras Hukuku

Vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin tenfizi, tenkis, muris muvazaası, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Soruşturma (karakol ve savcılık) aşamasında şüpheli müdafiliği, mağdur vekilliği; kovuşturma (mahkeme) aşamasında sanık müdafiliği, müşteki ve katılan vekilliği hizmeti verilmektedir.