• Yılların deneyimi
  ve bilgi birikimiyle
  Sizi en iyi şekilde temsil etmek için buradayız
  İletişim için
 • Hukuki problemlerinizi
  Çözmek için
  Av. İnci Alfar
  İletişim için
 • Yılların deneyimi
  ve bilgi birikimiyle
  Sizi en iyi şekilde temsil etmek için buradayız
  İletişim için
 • Yılların deneyimi
  ve bilgi birikimiyle
  Yanınızdayız
  İletişim için
 • Yılların deneyimi
  ve bilgi birikimiyle
  Sizi en iyi şekilde temsil etmek için buradayız
  İletişim için
 • Hukuki problemlerinizi
  Çözmek için
  Av. İnci Alfar
  İletişim için

Çalışma Alanları

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, proje yönetimi, farkındalık eğitimleri, veri envanterinin çıkarılması, risk değerlendirmesi, proje sonrası danışmanlık alanlarında teknik ekibimizle birlikte hukuki danışmanlık vermekteyiz.

Bilişim Hukuku

Bilişim suçları alanındaki davaların yürütümü, internet üzerinden yapılan hak ihlâllerine ilişkin sürecin takibi ve sonuçlandırılması, bilişim hukuku alanındaki gelişmelerin takibi ve hukuki danışmanlık hizmet vermekteyiz.

Borçlar Hukuku

Sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmelerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin feshi, sözleşmeye bağlı davaların takibi, haksız fiilden kaynaklanan tazminat davaları, sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Aile Hukuku

Aile hukuku kapsamında anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davaları, yurt dışından verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi, nafaka davaları, maddi ve manevi tazminat davaları, nafaka artırım davaları, velayet davaları, soy bağının kurulması, iptali davaları konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş sözleşmelerinin hazırlanması, işçilik alacaklarına ilişkin davaların takibi, işe iade davaları, tazminat davaları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan davalar, hizmet tespiti davaları konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ticaret Hukuku

Ticaret şirketlerinin hukuki danışmanlıklarının yapılması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması, ticari davaların takibi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza Hukuku

Soruşturma (karakol ve savcılık) aşamasında şüpheli müdafiliği, mağdur vekilliği; kovuşturma (mahkeme) aşamasında sanık müdafiliği, müşteki ve katılan vekilliği hizmeti verilmektedir.

Miras Hukuku

Vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin tenfizi, tenkis, muris muvazaası, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Hakkımda

Av. İnci Alfar 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajının ardından, 2005 yılında İzmir Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır.

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programından “4857 sayılı İş Kanununa Göre Asıl İşin Alt İşverene Verilmesinin Koşulları” teziyle mezun olmuştur.

Hâlen Dokuz Eylül Üniversitesinde “Özel Hukuk” alanında doktora yapmaktadır.

Avukatlığın yanı sıra Bankalarda temel hukuk eğitimi, uzman yardımcıları temel hukuk eğitimi, Sermaye Piyasası Lisanslama sınavları kapsamında Ticaret Hukuku eğitimi vermektedir. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesinde 2015 yılından bu yana “Turizm Hukuku” dersleri vermekte ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Av. İnci Alfar, Bilişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku,  Borçlar Hukuku (Sözleşmeler Hukuku), Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku) İş Hukuku, Medeni Hukuk (Aile Hukuku, Miras Hukuku) başta olmak üzere birçok hukuk dalında avukatlık faaliyetini sürdürmektedir. 

Aynı zamanda arabuluculuk yapan Av. İnci Alfar, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi, ISO 27701 Kişisel Veri Yönetimi Sistemi Baş Denetçi, EU GDPR Veri Koruma Görevlisi, İş Hukuku Arabuluculuk, İş Hukuku Bilirkişilik, Borçlar Hukuku Bilirkişilik,  sertifikalarına sahiptir. Av. İnci Alfar'dan Haberler/Blog Yazıları

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

İş Hukukunda işverenin, işçilere eşit davranma borcu vardır. Eşit davranma borcu, temelini, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinden alır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı sorusu, aslında seçilen boşanma davasının türüne göre değişiklik arz etmektedir. İki tür boşanma davası söz konusudur.