Boşanma Davalarında Çocuk Tanık Olabilir mi?

Boşanma Davalarında Çocuk Tanık Olabilir mi?

Boşanma davalarında, eşlerin müşterek çocuklarının bulunması durumunda velayetin kime verileceği sorununun çözülmesi gerekmektedir. Çocuğun velayetini sadece bir taraf isteyebileceği gibi her iki taraf da çocuğun velayetinin kendisinde kalmasını talep edebilir. Ancak Mahkeme velayet konusunu değerlendirirken sadece eşlerin talepleriyle bağlı değildir. Velayet konusu belirlenirken “çocuğun üstün yararı” esas alınır. Çocuğun üstün yararı ise, onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amaçlanarak belirlenir.


Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12’inci, Çocuk Haklarının Kullanılmasına dair Avrupa Sözleşmesinin 3’üncü ve 6’ıncı maddelerine göre idrak çağında bulunan çocukların dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, idrak çağında bulunan çocukların Mahkemece dinlenmesi gereklidir. İdrak yaşı olarak 8 yaş ve üzeri kabul edilmektedir. Tarafların tanık listesinde çocuk belirtilmemiş olsa dahi, Mahkeme velayetin belirlenmesi açısından çocuğu re’sen (kendiliğinden)dinleyebilir. 


Bu yazıyı sosyal medyada paylaşınBu konuda bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim Sayfası