İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

İş Hukukunda işverenin, işçilere eşit davranma borcu vardır. Eşit davranma borcu, temelini, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinden alır