İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı

İş Hukukunda işverenin, işçilere eşit davranma borcu vardır. Eşit davranma borcu, temelini, Anayasa’nın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinden alır

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı sorusu, aslında seçilen boşanma davasının türüne göre değişiklik arz etmektedir. İki tür boşanma davası söz konusudur.