Yurt Dışından Alınan Boşanma Kararının -Dava Açmadan-Türkiye’de Geçerli Olması Mümkün Müdür?

Yurt Dışından Alınan Boşanma Kararının -Dava Açmadan-Türkiye’de Geçerli Olması Mümkün Müdür?

Yurt Dışından Alınan Boşanma Kararının -Dava Açmadan-Türkiye’de Geçerli Olması Mümkün Müdür? 

Bu soru avukatlara en sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Kişi, yurt dışında boşanır ancak Türkiye nüfus kayıtlarında evli görünmeye devam eder. Devletlerin egemenlik yetkisinin bir sonucu olarak yabancı ülke mahkemelerinden verilen karar Türkiye’de kendiliğinden geçerli olmaz. Bunun için ya tanıma-tenfiz davası açmak gerekir ya da ilgili Yönetmelik uyarınca başvuruda bulunmak gerekir. 

Bu yazımızda, Yönetmelik gereği dava açmadan boşanma kararının Türkiye’de nasıl geçerli hâle getirilebileceğinden bahsedeceğiz. 

İlgili Yönetmelik “Yabancı Ülke Adlî Veya İdarî Makamlarınca Verilen Boşanma Kararlarının Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik”tir.  


Başvuru Koşulları Nelerdir?

Eşlerin bizzat ya da avukatları aracılığıyla başvuru yapması gerekir. 

Eşlerin birlikte başvurması gerekir. Eşler birlikte başvurmasalar bile iki başvuru arasında 90 günden fazla zaman olamaz. Eşlerden biri başvuruyu yapıp diğeri başvuru için gitmezse bu durumda bu yol tercih edilemez. Eşlerin birlikte başvuru yapması ön koşuldur. Eşler birlikte başvuru yapmazsa duruma göre tanıma ya da tenfiz davası açılması gündeme gelecektir. 

Başvurular, kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere, yurt içinde ise taraflardan birinin yerleşim yeri il müdürlüğüne; Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kahramanmaraş, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Şanlıurfa ve Van il müdürlüklerinden birine yapılır. İlçe nüfus müdürlüklerine başvuru yapılamaz. 

Yabancı ülkede verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması, apostil şerhli Türkçe tercümesinin olması gerekir. 

Kimlik veya pasaport fotokopileri, taraflardan biri yabancı ise kimlik veya pasaportların noter tasdikli Türkçe tercümelerinin bulunması gerekir.

Avukat aracılığı ile yapılacak müracaatlarda noter tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslı veya onaylanmış aslına uygun örneğinin bulunması gerekir. 


Belgeler toplandıktan sonra Komisyonca inceleme yapılır ve başvurunun kabulü hâlinde karar 7 gün içerisinde Nüfusa tescil edilir.


Bu yazıyı sosyal medyada paylaşınBu konuda bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim Sayfası