Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının nasıl açılacağı sorusu, aslında seçilen boşanma davasının türüne göre değişiklik arz etmektedir. İki tür boşanma davası söz konusudur. Bunlar anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak adlandırılmaktadır. Her iki boşanma davası da Aile Mahkemesinde, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla görev yapar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Uygulamada “tek celse” olarak adlandırılan boşanma türü, anlaşmalı boşanma türüdür. Tarafların avukatları dahi olsa, belirlenen gün ve saatte yapılacak duruşmada tarafların asil olarak avukatlarıyla birlikte hazır olarak bulunmaları gereklidir. Anlaşmalı boşanma davasını açabilmek için gerekli koşullar şunlardır:

  • ·        Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması
  • ·        Tarafların birlikte başvurması ya da bir eşin diğer tarafın açtığı davayı kabul etmesi
  • ·        Anlaşmalı boşanma protokolünün her iki tarafın özgür iradesine dayanarak imza altına alınması

Anlaşmalı boşanma davasında en önemli husus anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasıdır. Protokolde, tarafların varsa müşterek çocuklarının velayetleri, nafaka miktarları, tazminat miktarları, evlilik birliği içerisinde alınmış mallar varsa bunların durumları, ev eşyalarının kime bırakılacağı gibi hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmelidir. Hak kayıpları yaşanmaması için bu konuda uzman bir avukattan hukuki yardım almak önemlidir.

Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulursa tarafların boşanmasına karar verecektir. Boşanma kararı kesinleştikten sonra karar Nüfus Siciline işlenir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası:

  • ·        Taraflardan birinin yerleşim yeri Aile Mahkemesinde veya
  • ·        Eşlerin, son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesinde açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası eşlerden biri tarafından açılabilir. Ülkemizde avukatla temsil zorunluluğu olmamakla birlikte, çekişmeli boşanma davalarında dava dilekçesinin ve cevap dilekçesinin konusunda uzman bir avukat aracılığıyla hazırlanması önemlidir. Taraflar daha önce ileri sürmedikleri bir iddiayı ya da savunmayı sonradan eklemek istedikleri zaman iddianın-savunmanın genişletilmesi yasağı ile karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca tarafların önemsiz gördüğü konular bazı iddiaların ispatlanması bakımından önemli; tarafların çok önemli olarak gördüğü konular bazı iddiaların ispatlanması bakımından önemsiz olabilmektedir. Dolayısıyla boşanmaya neden olan olayların irdelenmesi ve Mahkeme önünde bunların açık, net ve anlaşılır şekilde hukuki nitelendirmesinin yapılarak sunulması hem yargılama sürecini hızlandıracak hem de doğru sonuçlar alınmasını kolaylaştıracaktır.

Çekişmeli boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma davalarından farklı olarak “ispat” sorunu önem arz eder. Şöyle ki; anlaşmalı boşanma davalarında, her iki taraf da boşanma konusunda ve velayet, nafaka, tazminat, malların paylaşımı gibi diğer konularda bir anlaşmaya varır. Dolayısıyla boşanmaya neden olan olaylarda kimin kusurlu olduğu ya da daha kusurlu olduğu konusunda Mahkemenin bir değerlendirme yapması beklenmez. Ortada zaten bir anlaşmalı boşanma protokolü vardır ve taraflarca imzalanarak Mahkemeye sunulmuştur. Esasen anlaşmalı boşanma duruşmasının amacı, protokol altındaki imzaların taraflara ait olup olmadığı ve tarafların özgür iradeleriyle boşanmak isteyip istemediklerini tespittir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat yönünde bir çabaları olmaz. Ancak çekişmeli boşanma davalarında, taraf olan eş, diğer tarafın boşanmaya neden olan olaylarda daha kusurlu olduğunu ve kendisinin kusursuz olduğunu ispatlamak zorundadır. Bu nedenle dilekçelerin gerekçeli ve doğru hazırlanmış olması çok önemlidir. 


Bu yazıyı sosyal medyada paylaşınBu konuda bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
İletişim Sayfası